Zajęcia profilaktyczne

   

Mądrością dziecka jest ufność.


ks. Jan Twardowski

 

Profilaktyka jest to ciągły procesem chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia,wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.

 


Przydatne Linki