Plakaty o nałogach

Uczniowie klas 4-6 wraz z wychowawcami przeprowadzili pogadanki na temat „Czy można obronić się przed tytoniem, narkotykami i dopalaczami.’’ W grupach wymieniali argumenty za i przeciw. W związku z tym pani Teresa Niklewicz ogłosiła konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny pt. „Żyjmy bez nałogów”. Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci na temat negatywnych konsekwencji, wynikających ze stosowania używek.

 

 


 

Przydatne Linki