Europejski tydzień sportu

W dniach od 10 do 17 września odbył się Europejski Tydzień Sportu, mający promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten miał na celu zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem „BeActive”  (Bądź aktywny) miała zachęcić do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. Priorytetowym celem naszej szkolnej imprezy była popularyzacja sportu i rekreacji oraz zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez integracyjną formę spotkania. W imprezach trwających od poniedziałku do piątku uczestniczyło około 100 uczniów.

 

 


 

Przydatne Linki